WYGRANE SPRAWYWygrane sprawy naszej kancelarii

Wybierz rodzaj sprawy
27.03.2022

Zwrot opłaty rezerwacyjnej od dewelopera

Jedną z naszych specjalizacji są spory konsumenckie z deweloperami. Klientka zgłosiła się do nas ze sprawą o zwrot opłaty rezerwacyjnej od dewelopera, w związku z upływem okresu trwania umowy na jaki została zawarta. W praktyce co do zasady wszystkie umowy zawierane z deweloperami są umowami tzw. adhezyjnymi, które cechuje przede wszystkim powtarzalność i brak indywidualnego uzgodnienia z drugą stroną umowy. W większości umów zawieranych z konsumentami stosowane są klauzule niedozwolone skutkujące ich nieważnością. W sprawie naszej Klientki jeden z trójmiejskich deweloperów odmówił zwrotu opłaty rezerwacyjnej po wygaśnięciu umowy. Postanowienia umowy były daleko niejednoznaczne, w których deweloper upatrywał swoje prawo do zatrzymania opłaty. Po wniesieniu pozwu w imieniu naszej Klientki Sąd Rejonowy w Gdyni oddalił nasze powództwo w całości twierdząc, że konsumentowi nie należy się zwrot opłaty rezerwacyjnej w tym przypadku. Adwokat Ewa Czerlonek od samego początku była przekonana co do zasadności wniesienia pozwu, co potwierdził Sąd Okręgowy w Gdańsku wydając na skutek wniesionej apelacji wyrok zasądzający od dewelopera na rzecz Klientki Kancelarii kwotę 20.000 zł wraz z kosztami zastępstwa adwokackiego. Sukces Kancelarii w tym przypadku oparty był na pełnym profesjonalizmie, determinacji oraz pełnym przekonaniu co do posiadanej wiedzy prawnej, doświadczenia a w konsekwencji słuszności wniesionego powództwa.

Czytaj więcej

Formularz Kontaktowy

Kontakt

ZAPRASZAM DO KONTAKTU Dane kontaktowe

Telefon
+48 663 100 388

E-mail
kancelaria@adwokatczerlonek.com

Adres
ul. Kochanowskiego 21
80-402 Gdańsk

Filia
ul. Mickiewicza 9/7
80-425 Gdańsk