WYGRANE SPRAWYWygrane sprawy naszej kancelarii

Wybierz rodzaj sprawy
27.03.2022

Uchylenie egzekucji z nieruchomości

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest ochrona dłużników. W tej sprawie Dłużnik zgłosił się do nas w trakcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. W związku z nieprawidłowościami na etapie postępowania sądowego o zasądzenie kwoty 500.000 zł na rzecz jednego z funduszy sekurytyzacyjnych, na nasz wniosek Sąd uchylił klauzulę wykonalności wydanemu nakazowi zapłaty, dzięki czemu egzekucja komornicza została w całości umorzona. Następnie sprawa trafiła przed Sąd właściwy miejscowo dla naszego Klienta. W postępowaniu przed Sądem w oparciu o błędy wierzyciela udowodniliśmy, iż żądane roszczenie nie jest należne w całości. Po wydaniu wyroku oddalającego powództwo w całości, fundusz sekurytyzacyjny zwrócił Dłużnikowi wszystkie dotychczas wyegzekwowane kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Dłużnik może spać spokojnie, fundusz sekurytyzacyjny nie ma już możliwości dochodzenia swoich praw przed Sądem, a tym bardziej w postępowaniu egzekucyjnym przez komornikiem.

Czytaj więcej

Formularz Kontaktowy

Kontakt

ZAPRASZAM DO KONTAKTU Dane kontaktowe

Telefon
+48 663 100 388

E-mail
kancelaria@adwokatczerlonek.com

Adres
ul. Kochanowskiego 21
80-402 Gdańsk

Filia
ul. Mickiewicza 9/7
80-425 Gdańsk