OPIS SPRAWYSkarga na przewlekłość postępowania

27.03.2022
Wróć do wszystkich spraw

Bardzo często zgłaszają się do nas Klienci już w trakcie sprawy sądowej w związku z faktem, iż trwa ona już kilka, kilkanascie miesięcy, a ze strony Sądu jest kompletny brak odzewu. Tym razem zgłosiła się do nas Klientka, która wszczęła postępowanie sądowe, jednak od 8 miesięcy nie otrzymała od Sądu żadnej informacji. Adwokaci z naszej Kancelarii nie mają obaw składać w imieniu Klientów skarg na przewlekłość postępowania i zasądzenie odpowiedniej kwoty odszkodowania. Z naszego doświadczenia wynika także, że wniesienie tego środka nie ma żadnego negatywnego wpływu na wynik postępowania, jest natomiast gwarancja, że w okresie 2 miesięcy skarga na rozpoznanie sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostanie rozpoznania i w tym samym czasie Sąd właściwy do rozpoznania sprawy głównej podejmie odpowiednie czynności. W tej konkretnej sprawie Sąd wydał wyrok uwzględniający nasze powództwo wyrokiem zaocznym 2 dni po wpływie skargi na przewlekłośc postępowania, a skarga została uwzględniona w całości poprzez zasądzenie kwoty 2.000 zł tytułem odszkodowania.

Inne sprawy

Formularz Kontaktowy

Kontakt

ZAPRASZAM DO KONTAKTU Dane kontaktowe

Telefon
+48 663 100 388

E-mail
kancelaria@adwokatczerlonek.com

Adres
ul. Kochanowskiego 21
80-402 Gdańsk

Filia
ul. Mickiewicza 9/7
80-425 Gdańsk