OPIS USŁUGISprawy karne

Kancelaria z powodzeniem prowadzi sprawy karne dotyczące między innymi jazdy pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających, znęcania, gróźb karalnych, kradzieży, oszustw, w tym bankowych i innych. Reprezentujemy oskarżonych i pokrzywdzonych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, a także wykonawczego we wszelkich sprawach okreśłonycvh katalogiem Kodeksu karnego wykonawczego, w tym warunkowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności, zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, zamiany kar, dozoru elektronicznego, czy też odroczenia wykonywania kary lub rozłożenia na raty orzeczonej grzywny.

Wygrane sprawy

Formularz Kontaktowy

Kontakt

ZAPRASZAM DO KONTAKTU Dane kontaktowe

Telefon
+48 663 100 388

E-mail
kancelaria@adwokatczerlonek.com

Siedziba / adres do korespondencji
ul. Kochanowskiego 21
80-402 Gdańsk

Biuro dla Klientów
ul. Brzozowa 8
80-243 Gdańsk