OPIS SPRAWYUchylenie egzekucji z nieruchomości

27.03.2022
Wróć do wszystkich spraw

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest ochrona dłużników. W tej sprawie Dłużnik zgłosił się do nas w trakcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. W związku z nieprawidłowościami na etapie postępowania sądowego o zasądzenie kwoty 500.000 zł na rzecz jednego z funduszy sekurytyzacyjnych, na nasz wniosek Sąd uchylił klauzulę wykonalności wydanemu nakazowi zapłaty, dzięki czemu egzekucja komornicza została w całości umorzona. Następnie sprawa trafiła przed Sąd właściwy miejscowo dla naszego Klienta. W postępowaniu przed Sądem w oparciu o błędy wierzyciela udowodniliśmy, iż żądane roszczenie nie jest należne w całości. Po wydaniu wyroku oddalającego powództwo w całości, fundusz sekurytyzacyjny zwrócił Dłużnikowi wszystkie dotychczas wyegzekwowane kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Dłużnik może spać spokojnie, fundusz sekurytyzacyjny nie ma już możliwości dochodzenia swoich praw przed Sądem, a tym bardziej w postępowaniu egzekucyjnym przez komornikiem.

Inne sprawy

Formularz Kontaktowy

Kontakt

ZAPRASZAM DO KONTAKTU Dane kontaktowe

Telefon
+48 663-100-388 lub +48 453-277-007

E-mail
kancelaria@adwokatczerlonek.com

Siedziba / adres do korespondencji
ul. Kochanowskiego 21
80-402 Gdańsk

Biuro Obsługi Klientów
ul. Wilcza 1/8
80-822 Gdańsk