OPIS SPRAWYUchylenie obowiązku alimentacyjnego

27.03.2022
Wróć do wszystkich spraw

Wysokość obowiązku alimentacyjnego zależy od wielu czynników. W szczególności udowodnionych kosztów utrzymania uprawnionego oraz możliwości zarobkowych obowiązanego. Ukończenie przez uprawnionego do ich otrzymywania 18 roku życia nie oznacza ustania tego obowiązku. Klient zgłosił się do nas w związku z postępowaniem egzekucyjnym jakie wszczął jego 21 letni syn na podstawie wyroku zasądzającego alimenty wydanego w roku 2015. Po analizie sprawy wszczęliśmy postępowanie sądowe o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Pozwany przedłożył pewne dowody mające uwiarygodnić, że nadal nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Sąd dzięki naszym działaniom nie dał wiary pozwanemu i orzekł o ustaniu obowiązku alimentacyjnego naszego Klienta. Egzekucja komornicza została zawieszona na nasz wniosek zaraz po złożeniu pozwu, dzięki czemu nasz Klient uniknął przykrych konsekwencji finansowych krótko po zgłoszeniu się do Kancelarii. Dodatkowo z uwagi na fakt, że Sąd procedował ponad 6 miesięcy udało się uzyskać odszkodowanie od Skarbu Państwa w wysokości 2.500 zł.

Inne sprawy

Formularz Kontaktowy

Kontakt

ZAPRASZAM DO KONTAKTU Dane kontaktowe

Telefon
+48 663-100-388 lub +48 453-277-007

E-mail
kancelaria@adwokatczerlonek.com

Siedziba / adres do korespondencji
ul. Kochanowskiego 21
80-402 Gdańsk

Biuro Obsługi Klientów
ul. Wilcza 1/8
80-822 Gdańsk