WYGRANE SPRAWYWygrane sprawy naszej kancelarii

Wybierz rodzaj sprawy
27.03.2022

Odwołanie od decyzji ZUS do Sądu w sprawie wysokości emerytury

Klient zgłosił się do nas ze sprawą dotyczącą nieuwzględnienia przez ZUS faktu pracy w szczególnych warunkach. Bardzo często Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie uwzględnia danych okresów pracy lub jej rodzaju powołując się na brak dostatecznych informacji wynikających z dokumentów. Należy jednak pamiętać, że dowodem w tego rodzaju sprawie, mogą być w szczególności zeznania świadków na okoliczności kiedy i w jakim charakterze praca była wykonywana. Sąd Okręgowy w Gdańsku po przeprowadzeniu postępowania dowodowego z zeznań świadków, które co do zasady nie jest proste z uwagi na niepamięć świadkówm (często są to okresy odległe nawet 30 lat wstecz) uwzględnił w całości nasze odwołanie. Dzięki odpowiednio zadanym pytaniom przez Adwokat Ewę Czerlonek Klient uzyskał emeryturę w należnej mu wysokości.

Czytaj więcej

Formularz Kontaktowy

Kontakt

ZAPRASZAM DO KONTAKTU Dane kontaktowe

Telefon
+48 663-100-388 lub +48 453-277-007

E-mail
kancelaria@adwokatczerlonek.com

Siedziba / adres do korespondencji
ul. Kochanowskiego 21
80-402 Gdańsk

Biuro Obsługi Klientów
ul. Wilcza 1/8
80-822 Gdańsk